Sprekers uitgelicht vrijdag

09.45 - 10.30 uur

Gender, geslacht en lichamelijke klachten
Aranka Ballering, Promovenda, UMCG, psychiatrie
 

Zorgtrajecten van mannen en vrouwen met veelvoorkomende lichamelijke klachten zijn verschillend. Verklaringen voor deze verschillen gaan verder dan biologisch geslacht, maar omvatten ook gender. Voor veel gezondheidsprofessionals, is de rol van geslacht en gender in gezondheidstrajecten nog relatief onbekend. Diversiteit in geslacht en gender is niet alleen een aandachtspunt in sociaal-maatschappelijke context; ook binnen de gezondheidszorg is het belangrijk om hierbij stil te staan. In deze lezing wordt aandacht besteedt aan de rol van geslacht en gender in zorgtrajecten van volwassenen met veelvoorkomende lichamelijke klachten, met een focus op (1) het traject voorafgaand aan het consult bij de huisarts, (2) interactie tussen de huisarts en patiënt tijdens het consult, en (3) stappen die volgen ná het consult bij de huisarts.

10.30 - 11.00 uur
Parallelsessies blok 1

Gentherapie voor Vlinderkinderen

Dr. Peter van den Akker, Klinisch geneticus, UMCG

 

Vlinderkinderen is de naam die gegeven wordt aan kinderen met Epidermolysis Bullosa (EB), een groep zeer ernstige erfelijke huidziekten waarbij de huid zo teer is als de vleugels van vlinders. Kinderen met EB krijgen om het minste of geringste blaren en wonden over hun gehele huid, doordat één van de eiwitten die nodig zijn voor stevige epidermale-dermale verankering ontbreken. Een genezende behandeling is er helaas nog niet. Wel zijn er allerlei methoden van gentherapie in onderzoek, een uiterst spannende ontwikkeling. Als klinisch geneticus wil ik de genetische informatie van patiënten graag gebruiken om die patiënten te behandelen. Daarom richt ik mij in mijn onderzoek op exon skipping voor EB, een methode om een mutatie in het RNA te bypassen en zo huidcellen alsnog een functioneel eiwit te laten maken. Het ultieme doel daarvan is een systemische behandeling te ontwikkelen die de ziekte op een veilige manier significant verbetert. In mijn presentatie zal ik ingaan op de stand van zaken in de ontwikkeling van gentherapie voor Vlinderkinderen.

Opereren zonder snijden, geen toekomstmuziek maar actualiteit - een introductie tot MR-HIFU
Jorik Slotman, Technical Physician, Isala

Non-invasief waar mogelijk, invasief waar nodig. Met MRI-geleide gefocuste echogolven is een incisievrije behandeling beschikbaar voor een groeiend aantal indicaties. Wat is MR-HIFU, hoe werkt het, en voor welke patiënt interessant? Deze vragen staan centraal rondom uterus myomatosus, pijnlijke botmetastasen en prostaatkanker.”

Promoveren kun je leren

PA als master, PhD als vervolg

 

'Rondetafelgesprek met prof. dr. A.C.H. Geurts en meerdere PA's over het promoveren als PA. Er zullen meerdere onderwerpen aan bod komen, zoals geldstromen, balans met klinische taken en begeleiding. En er zal ruimte zijn voor vragen vanuit de zaal. Onder leiding van Milena Babovic.'

 

Met:

Prof. dr. A.C.H. Geurts, revalidatiearts

Dr. A. Pieterse, PA revalidatie

Dr. G.J.F.J. Bos, PA orthopedie

N. Jongejan, PA ouderengeneeskunde

E.E.M. Reus, PA neurologie

M. Babovic, directrice NAPA

11.55 - 12.40 uur
Parallelsessies blok 2

Monitoren van bijwerkingen bij kinderen en adolescenten die behandeld worden met antipsychotica

Lenneke Minjon MCs, Universitair docent, Universiteit Utrecht
 

Antipsychotica worden regelmatig voorgeschreven aan kinderen en adolescenten voor verschillende indicaties en symptomen. Gebruik van een antipsychoticum kan echter ernstige bijwerkingen met zich meebrengen die zowel lichamelijk als emotioneel grote impact kunnen hebben, zoals gewichtstoename, gynaecomastie en bewegingsstoornissen. Daarom is het monitoren van deze bijwerkingen van belang. Monitoren kan bijvoorbeeld worden gedaan aan de hand van lichamelijke parameters (o.a. gewicht en hartslag) en laboratorium parameters (o.a. glucose en prolactine). Tijdens deze sessie gaan we in op wat er in de dagelijkse praktijk gedaan wordt rondom het monitoren van bijwerkingen bij kinderen en adolescenten en wat aandachtspunten zijn.

Het benauwde kind – van A naar Beter
Mirjam de Vries, verpleegkundig specialist, Isala en Roelien Reimink, verpleegkundig specialist, Isala

 

In dit praatje willen we samen met jullie kinderen met verschillende luchtweginfecties systematisch beoordelen.

Het belang van KIJKEN en LUISTEREN naar deze kinderen zal naar voren komen en welke meerwaarde aanvullend onderzoek heeft.

Klinisch (geneesmiddelen) onderzoek:  de inzet van de PA en de rol van de  IGJ  Inspectie: ruimte die de wet biedt om als PA actief te zijn in klinisch (geneesmiddelen) onderzoek
dr. W. Verweij, senior inspecteur, IGJ

Namens NAPA: Bart Ruiterkamp, PA Hematologie en Milena Babovic, directeur NAPA

 

 PA’s zijn betrokken bij het opzetten en uitvoeren van klinisch (geneesmiddelen) onderzoek. Hier gelden regels voor.

 In deze parallelsessie wordt ingegaan op deze regels en wordt een kader geschetst waarbinnen de inzet van een PA in klinisch (geneesmiddelen) onderzoek mogelijk is.

13.45 - 14.30 uur
Parallelsessies blok 3

Taakherschikking en zorginkoop

Taakherschikking in de zorg is een belangrijk onderwerp dat momenteel veel aandacht krijgt. De vraag naar zorg neemt toe en tegelijkertijd is er sprake van een toenemend tekort aan zorgprofessionals. Taakherschikking kan hierbij helpen. Door taken te verschuiven van artsen naar bijvoorbeeld physician assistants (PA), kan de zorg efficiënter en doelmatiger worden georganiseerd. Dit biedt voordelen voor patiënten, zorgprofessionals en de samenleving als geheel. 

Op het gebied van betaalbaarheid zijn er echter nog te weinig ontwikkelingen. Het is namelijk wel de bedoeling dat taakherschikking positief moet bijdragen aan de betaalbaarheid van de zorg. Dit is immers essentieel als we de zorg samen toekomstbestendig willen houden. 

Tijdens het debat tijdens PA Invest wordt vanuit verschillende perspectieven hierop ingegaan. Ook de deelnemers in de zaal zullen worden uitgenodigd om hun visie en mening op het onderwerp uit te dragen.

 

Deelnemers debat:

Bert Speijer, voorzitter NAPA

Jacqueline van den Hil, Tweede Kamerlid VVD

Joba van den Berg, Tweede Kamerlid CDA

Update medicatiekennis
Hatice Polat, apotheker, trainer IVM

 

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten van veelvoorkomende medicijnen ook alweer? En hoe moet je omgaan met mogelijke bijwerkingen? Verdiep en verbreed je kennis op het gebied van medicijnen en medicijngroepen zodat je het medicijngebruik van patiënten goed kunt begeleiden.

Heb ik astma in mijn slokdarm?
Niek Warringa, PA MDL, Isala

In deze sessie vertel ik u alles wat u moeten weten over het relatief jonge ziektebeeld eosinofiele oesofagitis. Eosinofiele oesofagitis is een allergische chronische ontstekingsziekte van de slokdarm met een sterk toegenomen incidentie tot wel 3.16 per 100,000 inwoners en is meer prevalent bij mannen (3:1 ratio). 

14.25 - 15.20 uur

Dai Carter
Op zijn zeventiende koos Dai voor een leven als militair. Toen hij achttien was ging hij voor de eerste keer op missie naar Afghanistan. Het was zijn doel om commando te worden en op twintig jarige leeftijd haalde hij de loodzware commando opleiding. Daar begon zijn carrière bij de Nederlandse Special Forces.
 

Hij diende tien jaar bij het Korps Commandotroepen en ging acht keer op missie naar verschillende conflictgebieden. Dai heeft als Special Forces Medic altijd een diepe interesse gehad in de fysiologie, psychologie, biologie en neurologie. Door de jaren heen heeft hij veel kennis opgebouwd op het gebied van Mentale Kracht.
 

Dai is ook een van de hoofd instructeurs in het succesvolle AVROTROS tv-programma: Kamp van Koningsbrugge.