Sessies uitgelicht donderdag

10.00 - 10.30 uur

De ontwikkeling van de PA op de Intensive Care

Herman Kreeftenberg, Intensivist Catharina Ziekenhuis

Met als korte samenvatting: een verhaal over 20 jaar uitbouw van het vak PA op een grote Intensive Care. De zoektocht naar de positionering en het speculeren over factoren van belang bij het verstevigen van de positie van de PA in de toekomst.

10.30 - 11.00 uur
Parallelsessies blok 1

Darmkankerscreening in Nederland: verleden, heden en toekomst
Hilliene van de Schootbrugge - Vandermeer, PhD candidate, Erasmus MC

Sinds 2014 is het bevolkingsonderzoek naar darmkanker in Nederland stapsgewijs ingevoerd. De resultaten van het bevolkingsonderzoek zijn tot dusver veelbelovend. Zo zien we een daling in darmkankerincidentie onder gescreende personen, met name voor laat-stadium darmkankers. Mogelijk kan het bevolkingsonderzoek verder verbeterd worden, bijvoorbeeld door het veranderen van de start- of stopleeftijd, de screentest of het screeningsinterval, of door screening te personaliseren.

Een kijkje in de spiegel: hoe goed ben je in balans?’
dr. Shirin Bemelmans - Lalezari, Cardiothoracaal chirurg, UMC Utrecht

Een spiegel. Vrijwel iedereen heeft er een. Wat zie je als je in jouw eigen levensspiegel kijkt? Op welke gebieden in je leven zou je wel wat meer balans willen ervaren? In deze sessie zal Shirin Bemelmans-Lalezari, cardiothoracaal chirurg én coach, je een spiegel voorhouden en je stap voor stap meenemen om hier in te kunnen kijken. Je krijgt praktische handvatten toegereikt om op de gebieden die voor jou belangrijk zijn, stappen te zetten naar een betere balans.

Een gestructureerde hartfalenopname is het halve werk - de kliniek als startpunt
Aagje Stallinga, PA, Tjongerschans ziekenhuis, Heerenveen
 

Waarom is het goed structureren van hartfalenzorg zo belangrijk? En wat levert die structuur je op? 

 

In 45 minuten neemt Aagje Stallinga (PA, Tjongerschans ziekenhuis, Heerenveen) jou mee in het belang van goed ingerichte hartfalenzorg. De sessie zal starten met een stuk algemene theorie waarin ze vertelt over pathofysiologie, de oorzaken en en het verloop van het ziektebeeld hartfalen.

 

De vergrijzing zal in de toekomst zorgen voor een sterk toenemende patiëntpopulatie. Hoe moeten we hier mee omgaan? “Een optimale behandeling volgens de meest recente ESC 2021 richtlijnen is essentieel. Maar onderschat ook niet de impact van gestroomlijnde processen, zowel in de kliniek als op de hartfalenpoli.” Aagje heeft als afstudeerproject van haar PA opleiding de hartfalenpoli in het Tjongerschans ziekenhuis geoptimaliseerd. Aan de hand van deze praktijkervaring zal zij in het tweede deel van de sessie haar inzichten delen.

 

Ben jij ook benieuwd welke concrete voordelen je in de kliniek al kunt behalen voor zowel jouw patiënt als het ziekenhuis? Of wil je meer kennis opdoen over hartfalen in de algemene zin? Sluit dan aan bij de sessie “Een gestructureerde hartfalen opname is het halve werk - de kliniek als startpunt!” Wees er snel bij, want er zijn beperkte plekken beschikbaar.

Sessie aangeboden door

11.55 - 12.40 uur
Parallelsessies blok 2

Longchirurgie, van thoracotomie tot telemanipulatie
dr. Ghada Shahin, cardiothoracaal chirurg, LUMC

 

Mijn presentatie gaat over longchirurgie in de brede zin van het woord. Ik zal het toespitsen op de longchirurgie voor het Niet Kleincellig Long carcinoom (NSCLC) en met name de chirurgische benaderingswijzen en technieken om longchirurgie te bedrijven.

Epilepsie & EEG
Automatische detectie van epileptische afwijkingen en aanvallen in het EEG
Elise Reus, physician assistant neurologie, Stichting Epilepsie Instellingen Nederland

 

'Een korte introductie over de rol van het EEG bij epilepsie. En daarbij als belangrijkste bespreekpunt het automatisch detecteren van epileptische afwijkingen en aanvallen in het EEG. Dit is onderdeel van haar promotieonderzoek.'

Bekostigingskader medisch-specialistische zorg

mr. drs. Aliënde van Goor, Jurist directie Regulering, medisch-specialistische zorg en projectleider Taakherschikking, Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en
drs. Lisa van Bentum, beleidsmedewerker directie Regulering, medisch-specialistische zorg en lid projectgroep Taakherschikking, Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

 

In deze sessie zal allereerst kort ingegaan worden op de driehoek ‘zorgverzekeraar-patiënt/verzekerde/zorgaanbieder en de NZa als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO).

Vervolgens komt het bekostigingskader medisch-specialistische zorg aan bod. Hierbij specifieke aandacht voor de mogelijkheden van registratie van zorg door de PA. Daarnaast zal de cruciale rol van de PA ihkv Passende zorg en het IZA de revue passeren. Graag gaan we tijdens deze sessie ook in gesprek met het publiek om zowel mooie voorbeelden van zorg, maar ook punten die aandacht behoeven, te bespreken.

13.45 - 14.30 uur
Parallelsessies blok 3

Delier in het ziekenhuis. Oorzaak, diagnostiek en behandeling: to pill or not to pill?
dr. Marjan Kromkamp, psychiater en neuropsychofarmacoloog, UMC Utrecht
 

Een delier (of delirium) is een veelvoorkomende co-morbiditeit in het ziekenhuis. In de afgelopen jaren is het delier in toenemende mate onder de aandacht gekomen als een ernstig invaliderend en mortaliteitsverhogend ziektebeeld. Wat veroorzaakt een delier, hoe maak je diagnostisch het onderscheid met bijvoorbeeld een depressie of een psychose, en wat kun je er aan doen als hulpverlener? En wat als de patient erg onrustig of agressief is en al veel haloperidol heeft?

Het spugende kind; van presentatie bij HA, tot op SEH periferie dan wel UMC
Philip van Haren, PA kindergeneeskunde Amalia kinderziekenhuis, Radboudumc en Elise van Megen, PA kindergeneeskunde, Gelre ziekenhuizen Apeldoorn

 

Braken is een regelmatig voorkomende klacht bij kinderen. Maar wat kunnen de oorzaken zijn? Wanneer is er sprake van ‘rode vlaggen’, en hoe zit dit bij verschillende leeftijdscategorieën? In deze presentatie nemen wij jullie mee van klacht tot diagnose/behandelplan, wat maakt dat het relevant is voor PA’s uit verschillende settingen (huisartsenpraktijk/-post, asielzoekerscentrum, perferie, academie)

Stapsgewijs beter 

Waarin we de stappen van het NHG zeerhoogrisico stappenplan stapsgewijs doornemen en uitleggen
Dr. Diederik Smit, internist-endocrinoloog, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

 

De praktische implementatie van het stappenplan bij de zeer hoog risicopatiënt met DM2: starten, doorstappen en doorgaan.

Waarom doorstappen voor uw zeer hoog risicopatiënt met DM2? En hoe door te stappen in de praktijk.

 

Gesponsorde sessie Novo Nordisk

14.30 - 15.25 uur

Prof. dr. Erik Scherder

Erik Scherder is expert op het gebied van neuropsychologie én bewegingswetenschappen. Hij weet zijn grote hoeveelheid kennis toch op een fijne en duidelijke manier over te brengen aan het publiek. Als hoofd van de afdeling Klinische Neuropsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam doet hij veel onderzoek naar de invloed van bewegen op het brein. Hij deelt de reactie van het brein op stress, gedrag en muziek vol enthousiasme met het publiek en geeft ze de handvatten voor een gezondere levensstijl.