Workshops aangeboden tijdens PA Invest


Workshops Proctologie en Bekkenbodem
Op donderdag 12 en vrijdag 13 oktober 2023

Proctologische en bekkenbodemafwijkingen komen frequent voor en worden daarom veel gezien, zowel in de eerste als in de tweede lijn. Patiënten met een afwijking rondom de anus of van de bekkenbodem worden in de tweede lijn gezien door verschillende specialisten, zoals chirurgen, MDL-artsen, urologen en gynaecologen. Binnen deze specialismen, maar ook in de eerste lijn, behoort deze patiëntencategorie steeds vaker tot het takenpakket van de physician assistant.

Proctologische en bekkenbodemaandoeningen worden vaak als een lastig probleem ervaren. Bij de patiënt enerzijds door gêne en angst, maar anderzijds ook omdat de klachten een aanzienlijke invloed op de kwaliteit van leven kunnen hebben. Daarnaast is het vaak ook een lastig probleem voor veel medici vanwege kennishiaten, aangezien er tijdens de basis- en specialistische opleiding relatief weinig aandacht voor deze onderwerpen is.

Hoewel er bij anale aandoeningen met name aan hemorroïden en fissuren wordt gedacht, bestaat er een heel scala aan proctologische en bekkenbodemaandoeningen. Een adequate diagnose is dus van essentieel belang voor het instellen van de juiste behandeling. Veel klachten rondom het anale gebied zijn met relatief eenvoudige interventies te verhelpen en als de klachten eenmaal zijn verholpen, is dit een van de meest dankbare patiëntencategorieën.

Deze workshops dragen bij aan het opfrissen en uitbreiden van uw kennis op het gebied van de proctologie en bekkenbodem. Hierdoor bent u beter in staat de verschillende aandoeningen te diagnosticeren en te onderscheiden en zal u in staat zijn deze patiënten optimaal te behandelen in uw eigen praktijk met de handvatten die tijdens deze workshops zullen worden aangereikt.

De drie belangrijkste leerdoelen van deze workshops zijn:
1. Leren herkennen en onderscheiden van proctologische en bekkenbodemafwijkingen op basis van anamnese en lichamelijk onderzoek
2. Kennis opdoen van de verschillende diagnostische mogelijkheden die beschikbaar zijn en vaststellen in welke fase welk diagnosticum kan worden ingezet
3. Handvatten krijgen ten aanzien van de behandelopties van de verschillende proctologische en bekkenbodemaandoeningen binnen de eerste en tweede lijn

De onderwerpen die tijdens de workshop “Proctologie” aan bod zullen komen:
Anatomie van het anale kanaal, Hemorroïden (in vogelvlucht), Fissura ani (in vogelvlucht), Peri-anale jeuk (pruritis ani), Peri-anale hidradenitis suppurativa, Rectumprolaps, Peri-anale abcessen en fistels (fistula ani), Haarnestcyste (sinus pilonidalis).

De onderwerpen die tijdens de workshop “Bekkenbodem” aan bod zullen komen:
Anatomie en fysiologie van de bekkenbodem, Incontinentia alvi, Obstructief defecatiesyndroom en Peri-anale pijnsyndromen. 

Workshop hechten
Op donderdag 12 en vrijdag 13 oktober 2023
aangeboden door Ethicon J&J

Workshop hechten basis: 
Leren knopen met de hand en instrumenten
Tijdens deze basis workshop leren we de deelnemers hoe je zonder instrumentarium een hechting knoopt. Dit doen we eerst met dikke touwen op een knoopplank en vervolgens met gevlochten hechtdraden op een oefenhuidje.

Workshop hechten intermediate: 
Leren intracutaan hechten

Tijdens deze intermediate workshop leren we de deelnemers hoe je een intracutane hechting zet met de knopen opgeborgen in de incisie. Dit oefenen we op een oefenhuidje van kunststof met behulp van een monofilament. Dit zal een eenvoudige rechte chirurgische incisie zijn.

Kostprijsonderzoek: hoe maak je een businesscase over jouw inzet als PA?
Op donderdag 12 oktober: 11:55 - 12.40 uur
door Geert van den Brink

Nog altijd is het lastig om inzichtelijk te maken wat de bijdrage van de PA is aan de productie van het ziekenhuis. We missen ook vaak onderbouwing voor welke functionaris het beste op de afdeling ingezet kan worden. Biedt het nieuwe doelmatigheidsonderzoek daar een oplossing voor? De doelmatigheid van de inzet kan bepaald worden in de kwantitatieve en kwalitatieve sjablonen. Deze templates zijn op doelmatigheidsanalysepavs.nl te downloaden zodat instellingen zelf aan de slag kunnen. Tijdens deze sessie geeft van den Brink uitleg aan PA’s die meer willen weten over businesscases en misschien overwegen om zelf aan de slag te gaan met het instrument. Over de spreker: Geert van den Brink, coördinator MPA opleiding bij Hogeschool van  Arnhem en Nijmegen (HAN).

Shared dicision making
Op donderdag 12 en vrijdag 13 oktober 2023
door Liza Muskee

Hoe zorg je ervoor dat patiënten zich gehoord en betrokken voelen? We gaan samen in gesprek over hoe we echt kunnen luisteren naar de patiënt, daarbij letten we op houding en bejegening, minder op het theoretische concept van shared decision making. Het doel is in gesprek gaan met elkaar en handvatten meenemen om in te zetten in de dagelijkse praktijk.