PA Invest 2021
Thema GEZONDHEID 2.0

PA Invest gaat fysiek door! Alles wijst erop dat we op donderdag 18 en vrijdag 19 november weer fysiek bij elkaar mogen komen tijdens Invest 2021! Heel goed nieuws wat ons betreft en daar gaan we op dit moment dan ook vanuit.

Een nieuw jaar, nieuwe kansen! Een jaar met corona in ons midden. Een jaar waarin veel veranderd is. Inmiddels verlangt bijna iedereen weer terug naar de goede oude tijd. “Normaal”. Maar
zal het ooit weer worden zoals het was? Welke veranderingen heeft deze pandemie met zich meegebracht? En wat gaan wij hier op professioneel vlak van terug zien? Het liefst gaan wij terug naar fysiek, gezellig samenzijn, een schouder voor steun, een borrel voor gezelligheid, en dan ook een PA Invest op locatie in ’s-Hertogenbosch!

Een nieuw normaal. Alles is aan verandering onderhevig, iets waar wij allemaal mee te maken hebben gekregen. Welke veranderingen spelen er momenteel in de gezondheidszorg?! Met andere woorden, hoe ziet GEZONDHEID 2.0. eruit?

Gezondheid is een breed begrip, en omvat zowel cure als care, maar er is meer. Veelal wordt er vanuit de cure gedacht en van daar gewerkt om iedereen zo gezond mogelijk te houden. Echter is de preventie van onze gezondheid een net zo of misschien wel belangrijker component. Dit krijgt steeds meer aandacht. Zo wordt leefstijlgeneeskunde op korte termijn ook een verplicht onderdeel van het geneeskunde curriculum, en wellicht ook in de PA opleiding. Daarnaast is er afgelopen jaren veel onderzoek gedaan en geïnvesteerd in andere vernieuwende zaken waaronder Artificial Intelligence, minder invasieve behandelmethodes, en nieuwe type medicijnen.

Gezondheid 2.0 is ook
• de ouder wordende mens met complexere ziektebeelden in vergelijking met 15 jaar geleden. En moet alles ook gedaan worden wat (technisch) kan?
• Aanpassingen in de euthanasiewet waarbij er ruimte komt voor interpretatie en uitvoering van Euthanasie bij demente patiënten.
• Welvaartsziekten zoals obesitas en diabetes.
• En uiteraard de Covid-19 pandemie. Wat geeft dit voor een nieuwe kijk op gezondheid, preventie, samenwerking tussen verschillende zorgpartners en ook de maakbaarheid van gezondheid.

We hebben veel geleerd van het afgelopen online congres. Uit de deelnemersevaluatie kwam bijvoorbeeld dat jullie blij waren met de mogelijkheid om het congres terug te kijken. Invest 2021 zal dan ook tot twee weken nadien on demand terug te kijken zijn.

Als laatste een korte oproep, mochten jullie contacten hebben met sponsoren die iets voor Invest kunnen/willen betekenen, laat het ons weten!

Wij hopen jullie allemaal te mogen ontmoeten op 18 & 19 november tijdens Invest 2021!

Groetjes,

Namens Werkgroep Invest