Politiek debat: Juiste zorg op de juiste plek: focus op de huisartsenzorg!

In het politieke debat gaan we inzoomen op de kansen en belemmeringen van taakherschikking (i.c. inzet van Physician Assistants) in de huisartsenzorg.

Er zijn in sommige regio’s al langere tijd tekorten aan huisartsen. In diverse rapporten worden verschillende aanbevelingen gedaan om taakherschikking als een van de instrumenten in te zetten om tekorten aan huisartsen op te vangen.

Tevens wordt de huisartsenzorg effectiever en efficiënter door de inzet van PA. Goede voorlichting aan huisartsen, passende subsidieregeling en voldoende opleidingsplekken zijn daarbij het sleutelwoord.

Hoe loopt het nu in de praktijk? Zijn er aanvullende acties nodig om (meer) PA’s voor de huisartsenzorg op te leiden?

Deelnemers aan het politieke debat zijn:
•             Bert Speijer (voorzitter NAPA en discussieleider)
•             Kelly Regterschot (Tweede Kamerlid VVD)
•             Joba van den Berg (Tweede Kamerlid CDA)
•             Emmy Derks, RvB Stichting KOH
•             Eric Scheppink, algemeen directeur Onze Huisartsen B.V.
•             Nathalie van Schoonhoven, zorginkoper CZ

Bert Speijer


Kelly Regterschot


Joba van den Berg


Emmy Derks


Eric Scheppink


Nathalie van Schoonhoven