Sprekers uitgelicht


Diederik Gommers

Diederik Gommers, voorzitter van de Vereniging voor Intensive Care (NVIC), heeft inmiddels geen introductie meer nodig. De coronacrisis maakte hem in één klap een bekende Nederlander.

Hij werd aan het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam opgeleid tot intensivist. Hij promoveerde in 1998 bij Burkhard Lachmann op het proefschrift Factors affecting surfactant responsiveness. In 2014 werd Gommers benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam met als leeropdracht intensivecaregeneeskunde. Hij aanvaardde dit ambt op 25 september 2015 met de oratie Wu-Wei.

Bij zijn optredens in de Tweede Kamer en op tv schetste hij in heldere lijnen hoe ‘zijn’ ic’s volstroomden met coronapatiënten. De samenleving kreeg door anesthesioloog-intensivist Diederik Gommers een uniek kijkje achter de schermen.


Joanneke Kuppens
Problematisch middelengebruik en verslaving in de zorg
Wat is mijn rol hierin als collega?

Is het gebruik van verslavende middelen, zoals alcohol, drugs en medicatie, normaal of niet? Waar liggen de grenzen in het gebruik van deze middelen of bijvoorbeeld van gamen en het gebruik van social media? En zijn deze grenzen anders voor zorgverleners dan voor andere beroepsgroepen? Zijn zorgverleners eigenlijk gevoeliger voor het ontwikkelen van een afhankelijkheid?

Uit ervaring bij ABS-artsen* weten we dat problemen met middelengebruik vaak sluipend beginnen; de overgang van probleemloos gebruik naar een ongezonde, inadequate coping kan ongemerkt plaatsvinden. Ook is bekend dat vroegtijdig hulp zoeken zinvol is. De omgeving kan hier een belangrijke rol bij spelen. Hoe herken je (vroege) signalen bij jezelf of een ander? En wat kun je hiermee doen?

*ABS-artsen is het steunpunt van de KNMG voor artsen en hun omgeving in het geval van problematisch middelengebruik of verslaving. Naast het steunpunt
zet ABS-artsen zich in voor bewustwording van goede zelfzorg voor artsen en het in gesprek gaan met elkaar bij vermoedens van problemen.Kasper Janssen
Hard werken = hard herstellen!
Powernap op het werk? Goed idee!


Zelfs vóór het begin van de COVID-19 uitbraak bleek dat veel PA's werkgerelateerde burn-out klachten hebben. Uit een onderzoek in de VS onder PA's bleek dat> 40% burn-out gerelateerde klachten had, met name in de spoedeisende geneeskunde en bij ontevredenheid over de controle over de werkdruk. In stressvolle omstandigheden is aandacht voor herstel daarom cruciaal. Ga samen met leidinggevenden eens in gesprek over je herstelbehoeften. Als er een open cultuur heerst, kun je vervolgens samen een werkbare situatie creëren. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis toonde in het project 'gezond door de nacht aan' dat dit verzuim kan voorkomen. Een van de geteste interventies was de powernap. Kasper Janssen legt je uit hoe de powernap zowel prestaties als herstel op het werk kan bevorderen.


Erwin J.O. Kompanje

Klinisch ethicus Erwin J.O. Kompanje, PhD is recent door Aafke Huitink- Verhoeven geïnterviewd voor NAPA Magazine. Hij is spreker op vrijdagochtend bij PA-Invest Online.

Kompanje ziet zijn werk bij Erasmus MC als een proeftuin die dagelijks zorgt voor stof tot nadenken; over de nieuwe donorwet bijvoorbeeld. "De wet gaat er volledig aan voorbij dat mensen heel verschillend zijn." Lees nu het hele artikel 'Een denker met beide benen in de praktijk' in NAPA Magazine Online.


Ernst de Jong, advocaat gezondheidsrecht
Wat is de wettelijke positie van de PA en hoe ga je om met veldnormen en
afspraken met medische verenigingen

Ernst de Jong begon zijn carrière als ic-verpleegkundige en ging daarna rechten studeren. Hij werkt al ruim 25 jaar als jurist, eerst bij de KNMG en nu bij KBS Advocaten. Hij staat dagelijks zorgprofessionals bij. Zijn keuze om gezondheidsrecht te studeren was logisch. ‘Ik spreek dezelfde taal als zorgprofessionals en heb nog dagelijks profijt van mijn ervaring in patiëntencontacten. Het leuke van gezondheidszorg is dat het primair niet om geld draait. Het gaat om gezondheid van mensen. Op het moment dat de gezondheid in gevaar komt door bijvoorbeeld een misser, dan komen ook emoties los.’

De Wet BIG biedt een PA een beschermde titel, en geeft duidelijkheid over wat wel en niet mag. Toch merken we dat de werkelijkheid weerbarstiger is en de nodige praktijkdilemma’s oplevert. Mag ik als PA ook hoofdbehandelaar zijn? En waartoe ben ik bekwaam?

Volgens De Jong zijn de vragen die PA’s hebben een volstrekt logisch gevolg van de ingewikkeldheid van de wet. ‘Als ik college geef over voorbehouden handelingen, dan merk ik dat het lastig is om het verschil uit te leggen tussen zelfstandige bevoegdheid, functionele zelfstandigheid en handelen in opdracht. Hoe de lijst met voorbehouden handelingen is samengesteld is ook moeilijk te bevatten. De wet was al ingewikkeld toen deze in werking trad en nu komen daar nieuwe beroepen bij zoals de PA, BMH’er, verpleegkundig specialist, klinisch technoloog.’ Daarom vindt De Jong het van belang om goed uit te leggen wie wat doet.Marc van Mil
De impact van nieuwe DNA-technologieën in de zorg: van commerciële DNA-tests tot aanpassen van DNA van embryo’s

Marc van Mil is DNA-expert en docent biomedische wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. In 2017 werd hij verkozen tot landelijk Docent van het Jaar van het hoger onderwijs. Hij verkent met ons de toekomst van de gezondheidszorg waarin DNA-technologieën een steeds grote rol zullen krijgen: krijgt bijvoorbeeld iedereen zijn eigen DNA-paspoort? en gaan we het DNA van embryo’s aanpassen zodat er in de toekomst alleen nog maar perfecte baby’s geboren worden?Dr. L.E.L. Hendriks
Immunotherapie

Longkanker is een van de meest voorkomende, en meest dodelijk vorm van kanker in Nederland. Historisch gezien is de overleving voor mensen met longkanker slecht, en chemotherapie heeft dit maar iets kunnen verbeteren. Immunotherapie is een nieuwe, veelbelovende vorm van behandeling. In deze presentatie wordt uitgebreid ingegaan op het werkingsmechanisme van immunotherapie en de uitkomsten van de behandeling met immunotherapie bij niet-kleincellig longkanker. Ook wordt ingegaan op bijwerkingen en op toekomstige behandelmogelijkheden.
Arna van Doorn-Klomber, Susanne Leij en Reni van Erp
Sessie wetenschap:
Wat is de waarde van een diagnostische test?

In de praktijk kom je als PA op verschillende manieren in aanraking met diagnostisch onderzoek. Enkele voorbeelden: een patiënt krijgt te horen dat de uitslag van een coronatest negatief is, maar is nog steeds bezorgd toch corona te hebben. Hoe zeker ben je dat de testuitslag klopt? Zou je overwegen nog een tweede test uit te voeren, zou dat de betrouwbaarheid van de uitslag verhogen? Of: op de afdeling is recent een CT ter beschikking gekomen. Wat is de meerwaarde van het inzetten van deze CT ten opzichte van het doen van een echo? In deze sessie wordt een presentatie gegeven over diagnostisch onderzoek. Tijdens de presentatie komen onder meer de begrippen sensitiviteit, specificiteit, positief en negatief voorspellende waarde, afkapwaarde en ROC-curve aan bod. Aan de hand van voorbeelden uit artikelen nemen we deze materie door. De sessie is naast het opfrissen van de kennis van deze begrippen met name gericht op interpretatie van literatuur en voorbeelden uit de praktijk.