Workshops aangeboden tijdens PA Invest


1. Workshops Proctologie en Bekkenbodem
Donderdag 12 en Vrijdag 13 oktober 2023

Waarom deze workshops?
Proctologische en bekkenbodemafwijkingen komen frequent voor en worden daarom veel gezien, zowel in de eerste als in de tweede lijn. Patiënten met een afwijking rondom de anus of van de bekkenbodem worden in de tweede lijn gezien door verschillende specialisten, zoals chirurgen, MDL-artsen, urologen en gynaecologen. Binnen deze specialismen, maar ook in de eerste lijn, behoort deze patiëntencategorie steeds vaker tot het takenpakket van de physician assistant.

Proctologische en bekkenbodemaandoeningen worden vaak als een lastig probleem ervaren. Bij de patiënt enerzijds door gêne en angst, maar anderzijds ook omdat de klachten een aanzienlijke invloed op de kwaliteit van leven kunnen hebben. Daarnaast is het vaak ook een lastig probleem voor veel medici vanwege kennishiaten, aangezien er tijdens de basis- en specialistische opleiding relatief weinig aandacht voor deze onderwerpen is.

Hoewel er bij anale aandoeningen met name aan hemorroïden en fissuren wordt gedacht, bestaat er een heel scala aan proctologische en bekkenbodemaandoeningen. Een adequate diagnose is dus van essentieel belang voor het instellen van de juiste behandeling. Veel klachten rondom het anale gebied zijn met relatief eenvoudige interventies te verhelpen en als de klachten eenmaal zijn verholpen, is dit een van de meest dankbare patiëntencategorieën.

Deze workshops dragen bij aan het opfrissen en uitbreiden van uw kennis op het gebied van de proctologie en bekkenbodem. Hierdoor bent u beter in staat de verschillende aandoeningen te diagnosticeren en te onderscheiden en zal u in staat zijn deze patiënten optimaal te behandelen in uw eigen praktijk met de handvatten die tijdens deze workshops zullen worden aangereikt.

Leerdoelen van de workshops
De drie belangrijkste leerdoelen van deze workshops zijn:
1. Leren herkennen en onderscheiden van proctologische en bekkenbodemafwijkingen op basis van anamnese en lichamelijk onderzoek
2. Kennis opdoen van de verschillende diagnostische mogelijkheden die beschikbaar zijn en vaststellen in welke fase welk diagnosticum kan worden ingezet
3. Handvatten krijgen ten aanzien van de behandelopties van de verschillende proctologische en bekkenbodemaandoeningen binnen de eerste en tweede lijn

Inhoud van de workshops
De onderwerpen die tijdens de workshop “Proctologie” aan bod zullen komen:
- Anatomie van het anale kanaal
- Hemorroïden (in vogelvlucht)
- Fissura ani (in vogelvlucht)
- Peri-anale jeuk (pruritis ani)
- Peri-anale hidradenitis suppurativa
- Rectumprolaps
- Peri-anale abcessen en fistels (fistula ani)
- Haarnestcyste (sinus pilonidalis)
De onderwerpen die tijdens de workshop “Bekkenbodem” aan bod zullen komen:
- Anatomie en fysiologie van de bekkenbodem
- Incontinentia alvi
- Obstructief defecatiesyndroom
- Peri-anale pijnsyndromen

Eventuele literatuur ter verdieping naar aanleiding van de workshops
1. European Society of ColoProctology: guideline for haemorrhoidal disease. Colorectal Disease 2022;22:650-662.
2. European Society of Coloproctology Core Outcome Set for haemorrhoidal disease: an international Delphi study among healthcare professionals. Colorectal Disease 2019;21:570-580.
3. The American Society of Colon and Rectal Surgeons Clinical Practice Guidelines for the Management of Hemorrhoids. Diseases of the Colon & Rectum 2018;61:284-292.
4. Coloproctology (European Manual of Medicine) 2nd ed. 2017, Springer.
5. Clinical Practice Guideline for the Management of Anal Fissures. Diseases of the Colon & Rectum 2017;60:7-14.
6. Guideline for the diagnosis and treatment of Faecal Incontinence—A UEG/ESCP/ESNM/ESPCG collaboration. United European Gastroenterol J. 2021:1-36.
7. 6th International Consultation on Incontinence. Recommendations of the International Scientific Committee: EVALUATION AND TREATMENT OF URINARY INCONTINENCE, PELVIC ORGAN PROLAPSE AND FAECAL INCONTINENCE. Neurourology and Urodynamics 2018;37:2271-2272.
8. Consensus Statement of Definitions for Anorectal Physiology Testing and Pelvic Floor Terminology (Revised). Diseases of the Colon & Rectum 2018;61:421-427.
9. European Society of Coloproctology guidance on the use of mesh in the pelvis in colorectal surgery. Colorectal Disease 2021;23:2228-2285.
10. Richtlijn proctologie, Richtlijnendatabase, Federatie Medisch Specialisten ( https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/proctologie/proctologie_-_korte_beschrijving.html )
11. NHG-standaard Rectaal bloedverlies ( https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/rectaal-bloedverlies )
12. NHG-behandelrichtlijn Pruritis ani ( https://richtlijnen.nhg.org/behandelrichtlijnen/pruritus-ani#volledige-tekst )