Accreditatie

Voor Invest 2021 zijn maximaal 12 punten te behalen.

Fysieke (of live online) deelname van 2 dagen: 12 punten
Je ontvangt daarbij kosteloos de mogelijkheid om een selectie van de sessies on demand terug te kijken maar zonder extra punten te kunnen behalen.

Fysieke (of live online) deelname van 1 dag met on demand mogelijkheid: 6 + 6 = 12 punten

Je ontvangt daarbij de mogelijkheid om een selectie van de sessies on demand terug te kijken, waarvoor je 1 punt per gekeken sessie ontvangt met een maximum van 6 punten.

On demand pakket zonder fysieke (of live online) deelname: 12 punten

Je hebt de mogelijkheid om een selectie van de sessies on demand terug te kijken, waarvoor je 1 punt per gekeken sessie ontvangt met een maximum van 12 punten.


NB. Heb je jouw fysieke aanmelding omgezet en live online gevolgd? Je ontvangt dan je punten net als dat je deze fysiek zou hebben gekregen. Dit wordt gedaan o.b.v. je inschrijving en waarvoor is betaald (1 of beide dagen).