Accreditatie

Voor Invest 2022 zijn maximaal 12 punten te behalen.

2 dagen (fysiek, online of combi) deelname van 2 dagen: 12 punten
Je ontvangt daarbij de mogelijkheid om de sessies on demand terug te kijken maar zonder extra punten te kunnen behalen.

1 dag (fysiek of online) deelname van 1 dag: 6 punten

+ on demand terug kijken: + 6 punten = 12 punten
Je ontvangt daarbij de mogelijkheid om sessies on demand terug te kijken, waarvoor je 1 punt per gekeken sessie ontvangt met een maximum van 6 punten.

Alleen on demand terug kijken deelname: 12 punten

Je hebt de mogelijkheid om sessies on demand terug te kijken, waarvoor je 1 punt per gekeken sessie ontvangt met een maximum van 12 punten.