Accreditatie

Voor Invest 2021 zijn maximaal 12 punten te behalen.

Fysieke deelname van 2 dagen: 12 punten
Je ontvangt daarbij kosteloos de mogelijkheid om een selectie van de sessies on demand terug te kijken maar zonder extra punten te kunnen behalen.

Fysieke deelname van 1 dag met on demand mogelijkheid: 6 + 6 = 12 punten

Je ontvangt daarbij de mogelijkheid om een selectie van de sessies on demand terug te kijken, waarvoor je 1 punt per gekeken sessie ontvangt met een maximum van 6 punten.

On demand pakket zonder fysieke deelname: 12 punten

Je hebt de mogelijkheid om een selectie van de sessies on demand terug te kijken, waarvoor je 1 punt per gekeken sessie ontvangt met een maximum van 12 punten.